Organizasyon Şeması

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

    1. Bayilik Lisans - 1 Grup Başkanlığı

    2. Bayilik Lisans - 2 Grup Başkanlığı

    3. Rafinerici, Dağıtıcı ve Diğer Lisanslar Grup Başkanlığı

    4. Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme ve Tüketici Hakları Grup Başkanlığı

    5. Piyasa Gözetim ve Otomasyon Grup Başkanlığı

    6. Ulusal Marker ve Akaryakıt Harici Ürünler Grup Başkanlığı

    1. Petrol Denetimi 1. Grup Başkanlığı

    2. Petrol Denetimi 2. Grup Başkanlığı

    3. LPG Denetimi Grup Başkanlığı

    4. Elektrik Denetimi Grup Başkanlığı

    5. Doğalgaz Denetimi Grup Başkanlığı

    1. Bayilik Lisansı 1. Grup Başkanlığı

    2. Bayilik Lisans 2. Grup Başkanlığı

    3. Dağıtıcı, Depolama ve Diğer Lisanslar Grup Başkanlığı

    4. Piyasa İzleme ve Gözetim Grup Başkanlığı

    5. Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme ve Tüketici Hakları Grup Başkanlığı

    1. 1. Grup Başkanlığı

    2. 2. Grup Başkanlığı

    3. 3. Grup Başkanlığı

    1. Üretim Hidrolik Grup Başkanlığı

    2. Üretim Rüzgar ve Güneş Grup Başkanlığı

    3. Lisanssız Üretim Grup Başkanlığı

    4. Üretim Termik Grup Başkanlığı

    5. Dağıtım ve Perakende Satış Grup Başkanlığı

    6. İletim ve OSB Faaliyetleri Grup Başkanlığı

    7. Organize Toptan Satış Piyasaları Grup Başkanlığı

    8. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanlığı

    9. Piyasa İzleme ve Mevzuat Grup Başkanlığı

    1. 1. Grup Başkanlığı

    2. 2. Grup Başkanlığı

    3. 3. Grup Başkanlığı

    4. 4. Grup Başkanlığı

    1. Yazılım Geliştirme Hizmetleri Grup Başkanlığı

    2. Veri Yönetimi ve İş Zekası Grup Başkanlığı

    3. İnternet Hizmetleri ve Bilgi Sistemleri Grup Başkanlığı

    4. Bilgi Güvenliği Yönetimi Grup Başkanlığı

    5. Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

    1. Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Grup Başkanlığı

    2. Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı

    3. Şarj Hizmeti Grup Başkanlığı

    4. Tamamlayıcı Piyasalar ve Alternatif Yakıtlar Grup Başkanlığı

    1. Personel ve Özlük İşleri Grup Başkanlığı

    2. Yönetimi Geliştirme ve Eğitim Grup Başkanlığı

    3. Satınalma Grup Başkanlığı

    4. İdari ve Sosyal İşler Grup Başkanlığı

    5. Teknik İşler Grup Başkanlığı

    6. Bina Otomasyon Grup Başkanlığı

    7. Tahakkuk İşlemleri Grup Başkanlığı

    1. Elektrik Piyasası Tarifeler Grup Başkanlığı

    2. Elektrik Dağıtım Yatırımları Grup Başkanlığı

    3. Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Grup Başkanlığı

    4. Piyasa İzleme ve Mali Risk Grup Başkanlığı

    1. Şebeke İşleyiş Grup Başkanlığı

    2. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanlığı

    3. Dağıtım Grup Başkanlığı

    4. Lisanslar ve Sertifika Grup Başkanlığı

    1. İstatistik ve Raporlama Grup Başkanlığı

    2. Dış İlişkiler Grup Başkanlığı

    3. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanlığı

    4. Strateji ve Sektörel Politikalar Grup Başkanlığı

    5. Muhasebe Grup Başkanlığı

    6. Bütçe ve Mali Hizmetler Grup Başkanlığı

    7. İdari Para Cezaları Grup Başkanlığı

    8. Enerji Piyasaları İzleme Grup Başkanlığı