Elektronik Taşınmaz Temini İşlemleri

Petrol Piyasası Elektronik Taşınmaz Temini İşlemleri Listesi

  • Taşınmaz Teminine İlişkin  

    Doğal gaz piyasası ve petrol piyasasına ilişkin taşınmaz temini hususundaki başvurular yazılı olarak alınmaya devam edilmekte olup bunlar için e-başvurunun başlatılacağı tarih, en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.