Elektronik Taşınmaz Temini İşlemleri

Elektrik Piyasası Elektronik Taşınmaz Temini İşlemleri Listesi

 • Elektronik Başvuru Sistemine Giriş İçin Lisans Sahipleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemler  

  Taşınmaz temini amacıyla e-başvuru yapılabilmesi için, öncelikle Usul ve Esasların 4 üncü maddesi uyarınca, ilgili önlisans/lisans sahipleri tarafından Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde belirlendiği şekilde E-başvuru Yetkilisinin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

   

  Ayrıca taşınmaz teminine yönelik elektronik başvuru işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelere https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-0-1229/usul-ve-esaslar bağlantısından erişilebilecektir.

   

  E-Başvuru yetkilisi olarak Kuruma bildirilecek kişilerin elektronik imza veya mobil imzaya sahip olması gerekmektedir. EPDK Başvuru Sistemine e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlanabilmekte ancak başvurunun imzalanabilmesi için elektronik imza veya mobil imza gerekmektedir.