LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Listesi

 • Elektronik Başvuru Sistemine Giriş İçin Lisans Sahipleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemler  

   

  LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans sahipleri yürürlükteki her bir lisansı için en az bir lisans işlem yetkilisi belirleyerek Kurum internet sitesindeki açıklamalara uygun bir şekilde Kuruma bildirir. Söz konusu kişilerde değişiklik olması halinde de bu durum aynı şekilde Kuruma bildirilir.

  Elektronik/Mobil İmza Temini

  Lisans sahibi adına elektronik/mobil imza ile lisans işlemleri yapma konusunda yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan

   * Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından veya

   *Türkiye'de mobil imza hizmeti sunan ve aşağıda bilgileri yer alan GSM operatörlerinden nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri gereklidir.

  Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda detaylı bilgi için;

   [1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik İmzaya ilişkin sayfası,

  http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-genel-bilgi-

   [2] Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Listesi,

  http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

   [3] Avea Mobil İmza,

  http://www.avea.com.tr/web/Servisler/Islemler/Mobil_Yasam/AveaMobilimza

   [4] Turkcell Mobil İmza,

  http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-mobil-imza?place=autocomplete&q=mobil imz

   [5] Vodafone Mobil İmza,

  http://www.vodafone.com.tr/Servisler/mobil-imza-servisi.php

   

  Elektronik/Mobil İmzanın Temin Edilmesinin Ardından;

   1. Lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalı ve kaşeli olarak söz Lisans İşlem Yetkilisi/Yetkililerinin beyan edildiği Dilekçe ile

   2. Dilekçeyi imzalayan kişilere ait geçerli imza sirkülerinin suretinin,

   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

   Lisans İşlem Yetkilisinin/Yetkililerinin değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin Dilekçe Kuruma ibraz edilir.

   Otogaz bayileri ile LPG dağıtıcıları arasında otogaz bayileri adına LPG dağıtıcı lisansı lisans işlem yetkililerince işlem yapılmasına dair Muvafakatname Örneği için tıklayınız 

   Lisans sahipleri, lisans işlemlerinin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte lisans işlem yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

   Lisans sahibi sistemde yer alan lisans işlem yetkilisi ve firma bilgilerini doğru ve güncel tutulmakla yükümlüdür. Doğru ve güncel tutulmayan bilgilerden ilgili lisans sahibi sorumludur.