Güvenli Hizmet Belgesi

Kurumumuz tarafından yürütülen korona virüsle mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsünce verilen TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesine başvurulmuş olup, söz konusu belge alınmıştır.

TÜRKÇEENGLISH