Kişisel Verileri Koruma Politikamız

EPDK-KVYS-PL-01 Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası
EPDK-KVYS-FR-01 Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu
EPDK-KVYS-DD-03 Lisans Sertifika Sahibi Şirket Çalışanı Aydınlatma Metni 
EPDK-KVYS-DD-04 Tedarikçi Aydınlatma Metni 
EPDK-KVYS-DD-05 Tüketici Aydınlatma Metni 
EPDK-KVYS-DD-06 Stajyer Aydınlatma Metni