Stratejik Amaçlarımız

 

  • Adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak
  • Piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak
  • Etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak