Ahmet Çağrı ÇİÇEK - Özgeçmişi

 

1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2000 yılında TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü’nde işe başladı. Burada ihtisas komisyonlarının dış ilişkiler bölümünden sorumluydu, daha sonra aynı kurumda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nda danışman olarak görev yaptı. 2005 yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı olarak göreve başladı. 2010 yılında aynı kurumda Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndaki görevi esnasında Özelleştirme programında bulunan TEDAŞ’a bağlı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’de Denetim Kurulu üyeliği yaptı daha sonra TTA A.Ş’ye bağlı Sigara Sanayi ve Ticareti A.Ş’de Yönetim Kurulu üyeliği ve son olarak yine Özelleştirme programında olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’de önce Yönetim Kurulu üyesi sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda çalıştığı süre zarfında başta Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi için kurulan Değer Tespit Komisyonu olmak üzere birçok gayrimenkul ve şirketin Değer Tespit Komisyonlarında görev almıştır.

30 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyesi olarak atanmıştır. Görev süresinin dolmasının ardından 20 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bir kez daha EPDK Kurul Üyesi olarak atanan Ahmet Çağrı ÇİÇEK aynı zamanda, EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’nın (Energy Regulators Regional Association) Türkçe ismiyle Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin 2020 yılında gerçekleşen Genel Kurul’unda üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Çiçek ERRA’nın Doğalgaz Komitesi ve Müşteri Koruma çalışma komitelerinin işleyişlerinden sorumlu olmakla beraber Birliğ’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika çalışma gruplarını da yönetmektedir.

Ahmet Çağrı ÇİÇEK; 27 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/308 sayılı kararla ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince üçüncü kez EPDK Kurul Üyesi olarak atanmıştır.