2021 yılı Nihai YEK Listesine eklenen tesisler hk.

Bilindiği üzere 2021 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26/11/2020 tarihli ve 9719-34 sayılı kararı ile belirlenerek 2021 Yılı Nihai YEK Listesi düzenlenmiştir.

 

Bununla beraber 2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası ile ‘YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belgesi almak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya başvurmak zorundadır.’ hükmü getirilmiştir.

 

Bu kapsamda Kurumumuz tarafından 2021 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından (YEKDEM) faydalanmak isteyen YEK Belgeli lisanslı üretim tesisleri için 8/12/2020 ile 21/12/2020 tarihleri arasında ikinci bir YEKDEM başvurusu alınması uygun görülmüş ve başvurular Kurumumuz başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda alınmıştır. Bu kapsamda yapılan başvurular sonucu 17 adet daha üretim tesisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/12/2020 tarihli ve 9921-6 sayılı kararıyla 2021 yılı Nihai YEK Listesi’ne 911. sıradan itibaren eklenmiştir. Eklenen tesislerle beraber 2021 yılı Nihai YEK Listesi’nin son haline ekte yer verilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

Ek:2021 Yılı Nihai YEK Listesi

 


31.12.2020 - 30.01.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 655