Elektrik Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (A) fıkrasının (a) bendi ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca:

Elektrik Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin; 17.12.2020 tarih ve 9841 sayılı Kararı almış ve söz konusu Karar 22.12.2020 tarih ve 31342 sayılı RG’de yayımlanmış olup; lisans sahiplerine bedellerle ilgili ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 


25.12.2020 - 25.01.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 304