Spot boru gazı ithalatına konu edilecek Kasım ayı (A11) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2020/11) hakkında.

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek Kasım ayı (A11) kapasite ürününün dağıtılması amacıyla 23 Ekim 2020 tarihinde elektronik platformda gerçekleştirilecek olan Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren Talep Çağrısı metni aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 yılı Kasım ayı (A11) kapasite ürününe ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


10.10.2020 - 23.10.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 211