Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması

Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması, teminat mektubu asıllarının teminat mektubunu düzenleyen Banka Şubelerine iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmesi şeklinde yapılmaktadır.
       


04.02.2018 - 31.05.2019 Birimi :   Görüntülenme Sayısı: 4420