22/08/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği revize edilerek görüşe açılmıştır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Taslağıhazırlanmış olup söz konusu taslakgenel gerekçe ve madde gerekçeleri 14/02/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

 
İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak  etaf@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


31.01.2020 - 14.02.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 2232