2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2018 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 10/01/2019 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerekmektedir. Önemle  duyurulur.          

Ek:YurtiçiKaynak Saptama Çizelgesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


16.10.2018 - 10.01.2019 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 3724