2019 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru