Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.

Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.

EK:Ulusal Stok Yükümlülük Listesi

06.04.2018 Birimi : LPG Piyasası