7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararının Ek-1’i olan Stok İzleme Sistemi Kılavuzunda yapılan değişiklik hakkında duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 tarihli toplantısında; “04/10/2017 tarihli ve 7319 sayılı Kurul Kararı ile alınan ekteki Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” kabul edilmiş olup ilgili Kararın ekinde yapılan değişiklik neticesinde “27/07/2017 tarihli ve 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın”  Ek-1’i olan “Stok İzleme Sistemi Kılavuzu”nda Petrol Piyasası Daire Başkanlığı Olur’u ile değişikliğe gidilmiştir.

Ek: Stok İzleme Sistemi Kılavuzu

 


13.01.2021 - 14.02.2021 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 244