Spot boru gazı ithalatına konu edilecek altıncı aylık (A6 - 2020/6) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” hakkında.

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek altıncı aylık (A6) kapasite ürününün dağıtılması amacıyla 22 Mayıs 2020 tarihinde elektronik platformda yapılacak Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren 07/05/2020 tarihli ve 9339-2 sayılı Kurul Kararı ve eki Talep Çağrısı metni kabul edilmiş olup, aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 yılı altıncı aylık (A6) kapasite ürünü için yapılacak talep çağrısına ilişkin olarak alınan 07/05/2020 tarihli ve 9339-2 sayılı Kurul Kararı ve eki “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


08.05.2020 - 23.06.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 686