Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Taslağı

“Doğal gaz ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin depolama yükümlülükleri ile ilgili “Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar”’da yapılması planlanan değişiklikler 20 (yirmi) gün süreyle görüşe açılmıştır.”

Kamuoyuna duyurulur.


17.03.2020 - 05.04.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 851