2020 Doğal Gaz Piyasası Asgari Sermaye Miktarları yayınlanmıştır

2020 Yılı Asgari Sermaye Miktarları 0

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 47 nci maddesi gereğince, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile, % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak ilan edilen 2019 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında, doğal gaz piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan asgari sermaye miktarları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır;

 

Lisans Türü

Sermaye (2020 yılı için) (TL)

İthalat

9.392.552

Depolama

47.049.564

Depolama (azami 75.000 m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi için)

 

11.284.951

Toptan satış (Üretim şirketleri için bu rakamın %50’si esas

alınır)

 

9.392.552

Toptan satış (OtoLNG)

1.736.146

İhracat

4.948.016

 

CNG satış

 

939.256

CNG iletim ve dağıtım

 

939.256

OtoCNG

 

939.256

 

İletim

 

47.049.564

 

İletim (LNG)

 

2.361.159

 


16.01.2020 - 16.02.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2751