Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Lükss)

Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Lükss) 0

 

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 09/01/2020 tarihli ve 1234 sayılı yazısı ile aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan dağıtıcı lisansı sahibi şirketin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

 

 

Lisans Numarası

 

Şirket Unvanı

 

Lisans Başlangıç Tarihi

 

Fiil Tarihi

 

Fiil

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın İhtar Yazısının Tarih ve Sayısı

 

İhtarın Tebliğ Tarihi

İhtar Süresi İçinde Aykırılık Giderildi mi?

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın Yazısının Tarih ve Sayısı

 

Faaliyet Durdurma Tarihi

 

Açıklamalar

 

DAĞ/7046-2/38441

 

Lükss Akaryakıt Dağıtım

Limited Şirketi

 

26/04/2017

 

Kasım,

2019

 

Uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

 

21.11.2019 tarihli ve

52347 sayılı yazısı

 

25.11.2019

 

Hayır

 

09/01/2020

tarihli ve 1234

sayılı yazısı

 

10.01.2020

30 günlük ihtar süresi içinde mevzuata aykırılık giderilmediğinden 60 gün süre ile (aykırılık giderilinceye kadar) faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.

 


10.01.2020 - 10.03.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 520