2019 yılına mahsus olmak üzere, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin depolama yükümlülükleri hakkında 30/05/2019 tarihli ve 8631-3 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.