Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Kırıkkale Tesisi Depolama Tarifesi

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. Ve Tic. A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Merkez İlçesi Hacılar Beldesi 137 Ada 12 Parsel Kırıkkale adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

 

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 11/02/2019 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

 

29/01/2019

 

EK: 

LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KIRIKKALE TESİSİ DEPOLAMA TARİFESİ

 


29.01.2019 - 11.02.2019 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 750