BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine ilişkin Esaslar'da (ŞİD) acil değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı, 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır