Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması

 

 

         Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan üretim lisansı almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak aylarında sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

          Söz konusu ilerleme raporlarının, Temmuz 2018 döneminden başlamak üzere elektronik ortamda alınması planlanmıştır. Bu çerçevede; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, 31 Temmuz 2018 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar lisans sahibi adına elektronik imza ile bildirim yapma konusunda yetkilendirilecek kişileri Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine tanımlamaları gerekmektedir.Tanımlama işlemi gerçekleştirilirken Kurumumuz internet sayfasının

http://eskiweb.epdk.org.tr/TR/Elektrik/BildirimSistemi/YapilmasiGerekenler uzantısında belirtilen adımları takip ederek söz konusu uzantıda belirtilen yetkilendirilmiş kişilere ilişkin belgeleri, Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 


04.05.2018 - 31.07.2018 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1533