Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği Hakkında

Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında “Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 64. Sokak No:2 Konyaaltı/Antalya” adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 10/08/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

28/07/2022

EK: 

Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Antalya Tesisi Depolama Tarifesi


28.07.2022 - 11.08.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 402