2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine İlişkin Duyuru

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2021 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 02/01/2022 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerekmektedir.

Ek:2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi

 Önemle duyurulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


02.11.2021 - 02.01.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 835