Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
14/3/2018 tarihli ve 7742 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı
Spot boru gazı ithalatı kapsamında 2020 Şubat Ayı için düzenlenecek olan talep toplama/yarışmaya katılım hakkında
Or Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin Ilgardere RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Saden Enerji Üretim A.Ş.’nin Honaz RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Saden Enerji Üretim A.Ş.’nin Simav RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Saden Enerji Üretim A.Ş.’nin Bafra RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
“Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği değişiklik taslağı ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 05 Şubat 2020 tarihine kadar görüşe açılmıştır.”
Doğal Gaz Arzı Öncesi Süreç İlerleme Raporu Formatı Yayınlanmıştır.
Ertan Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ertan RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Garajoil Akaryakıt Ürünleri)
2020 Doğal Gaz Piyasası Asgari Sermaye Miktarları yayınlanmıştır
07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci aylık (Şubat 2020 (A2)) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni”nin duyurulması hakkında
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Lükss)
2020 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik kurul kararı
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında yer alan tüketicilere ilişkin kurul kararı
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması -Tripet
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Smart Akaryakıt)
Doğal Gaz Piyasası 2020 Yılı Asgari Sermaye Miktarları yayınlanmıştır.
2019 Kasım ayı için LNG fiyat ilanı yayınlamıştır
2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin Kurul Kararı
Petrol Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Elektrik Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2020 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin Kurul Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2020 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin Kurul Kararı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 2020-2022 tarife uygulama dönemine ilişkin Kurul Kararı
04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı
TEİAŞ 2020 Yılı Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifeleri
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2020 yılı gelir payı bedeline ilişkin
Petrol Piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellerine ilişkin Kurul Kararı
01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli elektrik tarife tabloları hakkında
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (E Maxpet)
2019 Ekim Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru Hakkında