Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Sınavını Kazanan Adayların Dikkatine
LPG’nin farklı kullanım alanları ile ilgili “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Farklı Kullanım Alanlarının İncelenmesi” yayımlanmıştır
1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3453)
ÜRETİM ŞİRKETLERİ İÇİN YILLIK LİSANS BEDELİ DUYURUSU
ÜRETİM ŞİRKETLERİ İÇİN YILLIK LİSANS BEDELİ DUYURUSU
2020 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Sonuçları
KURULU GÜCÜ 50 MW ALTINDA OLAN “ÜRETİM LİSANSI” SAHİPLERİNİN “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMLERİ” YAZILI OLACAKTIR
Petrol Piyasası Lisans İşlemleri Başvuruları Hakkında
Elektrik Piyasasında “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMİ” yapılma şekli “Elektronik İmza” olacaktır:
Doğal Gaz Piyasasında “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMİ” ve “KATILMA PAYI BİLDİRİMİ” yapılma şekli “Elektronik İmza” olacaktır
Doğal Gaz Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri hk.
Petrol Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin
2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler
2021 Yılı İtibari İle Üniversite Öğrencilerinin Staj Başvurularının Staj Seferberliği Projesi hk