Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi İzni Olan Tüzel Kişiler Listesi hk.
2021 yılı Eylül Ayı Sektör Raporları Yayımlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
2021 Gaz Yılı Aralık Ayı (A12) spot kapasite ürünleri için miktar bildiriminde bulunarak kapasite rezerve etmeye hak kazanan lisans sahibi Şirketler hakkında.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) kapsamında, 2022 Gaz Yılı öncesi iletim şebekesi kapasite rezervasyonu başvurularına ilişkin son tarihin, ötelenmesine yönelik alınan Kurul Kararı.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Akış Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Kuşadası RES üretim lisansında santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Ruzen Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne Çerkeş RES projesi için verilen 03/06/2021 tarihli ve EÜ/10250-10/04921 numaralı üretim lisansında santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çamınbaşı RES üretim lisansında santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının Görüşe Açılması
2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine İlişkin Duyuru