Elektrik Piyasası Tarifeler Listesi

Belge içeriğinde ara
Detay
 • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  
  • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

    

   ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

   ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

   Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

   I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

    

   DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER (krş/kWh)  ENDEKS DEĞERİ(2018 Ocak = 100) 
   Yıl Ay
   2018 Ocak 37,1522 100,00
   2018 Şubat 36,8163 99,10
   2018 Mart 37,8259 101,81
   2018 Nisan 39,9575 107,55
   2018 Mayıs 39,9219 107,46
   2018 Haziran 40,9874  110,32
   2018 Temmuz 41,7246   112,31 
   2018 Ağustos 54,1027  145,62 
   2018 Eylül 55,9249  150,53 
   2018 Ekim 53,8064  144,83 
   2018 Kasım    
   2018 Aralık    

    

    

   II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

    

   Fiyat Farkı Tarife Değerleri (Tek Abone Grubları) tabloları indirmek için tıklayınız...........

    

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

   *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

   2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

   3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.

    

    

   İletim seviyesinden bağlı kullanıcılar için;

   **** Tarifelerin hesaplanmasında, iletim bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi iletim tarife bölgesine, anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden iletim bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

    

   Orta gerilimden bağlı kullanıcılar için;

   *** Çift terimli tarifelerin hesaplanmasında, güç bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden güç bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

  • Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler  

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca

   Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler

    

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Ek Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Esaslar” (Esaslar) uyarınca Kurumumuzca ilan edileceği ifade edilen değerler aşağıdaki tablolarda yer aldığı üzeredir.

    

   1. Esaslar’ın 5 nci maddesindeki A1 ve A2 değerleri

    

   DÖNEM

   AYLAR İTİBARİYLE A1 ve A2 DEĞERLERİ

      

   2013-1

   25,2769

   2013-2

   22,8233

   2013-3

   22,1377

   2013-4

   22,7431

   2013-5

   22,1628

   2013-6

   23,2830

   2013-7

   25,3255

   2013-8

   25,2528

   2013-9

   25,1154

   2013-10

   23,5331

   2013-11

   24,0855

   2013-12

   28,9302

   2014-1

   25,2761

   2014-2

   26,1400

   2014-3

   22,6058

   2014-4

   24,9227

   2014-5

   24,4337

   2014-6

   24,1961

   2014-7

   26,6741

   2014-8

   26,8995

   2014-9

   25,5461

   2014-10

   25,9393

   2014-11

   28,6477

   2014-12

   27,8406

   2015-1

   27,7338

   2015-2

   24,5254

   2015-3

   23,0188

   2015-4

   20,8040

   2015-5

   21,5122

   2015-6

   22,8136

   2015-7

   25,3306

   2015-8

   27,4226

   2015-9

   28,0718

   2015-10

   25,6735

   2015-11

   25,2242

   2015-12

   28,5222

   2016-1

   30,9865

   2016-2

   27,4001

   2016-3

   28,3503

   2016-4

   28,1003

   2016-5

   28,4173

   2016-6

   30,3432

   2016-7

   29,3355

   2016-8

   31,2191

   2016-9

   29,2418

   2016-10

   29,2826

   2016-11

   30,4390

   2016-12

   37,2179

   2017-1

   35,2403

   2017-2

   34,4054

   2017-3

   32,8321

   2017-4

   33,8267

   2017-5

   34,4623

   2017-6

   32,6383

   2017-7

   34,4253

   2017-8

   33,9642

   2017-9

   33,9779

   2017-10

   33,1598

   2017-11

   34,1106

   2017-12

   33,4023

   2018-1

   37,1522

   2018-2

   36,8163

   2018-3

   37,8259

   2018-4

   39,9575

   2018-5

   39,9219

   2018-6

   40,9874

   2018-7

   41,7246

   2018-8

   54,1027

   2018-9

   55,9249

   2018-10

   53,8064

   • Esaslar’ın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

   GEÇMİŞE DÖNÜK EK FİYAT FARKI ENDEKSİ

            Geçmişe Dönük Ek Fiyat Farkı Tarife Değerleri (Tüm Abone Grubları) tabloları  indirmek için tıklayınız................

    

    

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci

   maddesi hükmü uyarınca

   Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

       1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

      2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

      3.Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **        İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.

   Orta gerilimden bağlı kullanıcılar için;

   *** Çift terimli tarifelerin hesaplanmasında, güç bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden güç bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

    

   İletim seviyesinden bağlı kullanıcılar için;

   **** Tarifelerin hesaplanmasında, iletim bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi iletim tarife bölgesine, anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden iletim bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.