Petrol Piyasası Taslak Görüşler

Belge içeriğinde ara
ARADetay
  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun amaç maddesi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtın elde edilmesinde kullanılan katkı maddesine ilişkin, yapılması gereken test, analiz ve Kuruma sunulması gereken bilgi ve belgeler ile farklılaştırılmış akaryakıtların takibi ve kullanıcıya sunumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı Taslağına ilişkin görüşler, en geç 25 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar bilgipetrol@epdk.org.tr adresine .DOCX veya .DOC formatında ekli Görüş değerlendirme formu kullanılarak gönderilebilecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    EK:Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu