Doğal Gaz Piyasası Taslak Görüşler

Belge içeriğinde ara
ARADetay
  • PUE’de değişiklik yapılmasına ilişkin EPİAŞ’ın sunduğu PUE değişiklik taslağı (Ek-1), piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak üzere, Kurumumuzun internet sayfasında 06/12/2018 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün süre ile görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla 20/12/2018 tarihi bitimine kadar “Görüş Bildirim Formu” (Ek-2) kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formu) “sid@epdk.org.tr” e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Ek-1: PUE değişiklik taslağı.

    Ek-2: Görüş Bildirim Formu.