Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları” taslağına ilişkin görüş alınması

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında piyasa işletmecisinin, organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin olarak "STP'de işlem görmek üzere, piyasa ve sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmek" görev ve yetkisi çerçevesinde EPİAŞ tarafından hazırlanarak Kurumumuza sunulan “Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları” taslak metni, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sitesinde 45 gün süre ile görüşe açılmıştır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 15/06/2020 tarihine kadar Ek-2’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kurumumuza sunmaları ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formatında) sid@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları taslağı.

Ek-2: Görüş Bildirim Formu

 


30.04.2020 - 15.06.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 123